Adam Soszyński

juridisk rådgivare
offentliga upphandlingar / byggregler och avtal

Adam Soszyński

juridisk rådgivare
offentliga upphandlingar / byggregler och avtal

Han är kvalificerad medlare som har avslutat forskarutbildning inom EU-rätt på Gdansks tekniska universitet, och forskarutbildning inom offentliga upphandlingar på Gdansks tekniska universitet som leddes i samarbete med Ordförande på Urząd Zamówień Publicznych (Offentlig Upphandlingsmyndighet) i Warszawa.

Han specialiserar sig inom rätten om offentliga upphandlingar, byggregler och rätten rörande avtal vid genomförande av bygginvesteringar med hänsyn till investeringar som genomförs av upphandlande myndighet, inklusive investeringar som medfinansieras av EU. Han specialiserar sig även inom juridisk stöd vid upphandlingsannonsering och avtal om leveranser och tjänster i enlighet med upphandlingsrätt.

Dessa tjänster tillhandahålls både till investerare (inklusive upphandlande myndigheter) och entreprenörer.

Han rådgiver även inom förvaltningsrätt och domstols-administrativ rätt, och utför kontinuerlig stöd för företagare och offentliga myndigheter.

Han har bred och mångårig erfarenhet som ombud vid allmänna och förvaltningsdomstolar, Krajowa Izba Odwolawcza i Warszawa (Nationella Överklagandenämnden, Polen) och skiljedomstolar.