Katarzyna Renke

juridisk rådgivare
förvaltningsrätt / stöd för offentlig sektor

Katarzyna Renke

juridisk rådgivare
förvaltningsrätt / stöd för offentlig sektor

Hon specialiserar sig i juridisk stöd för aktörer från offentliga sektorn, inklusive bedömning av offentligrättsliga avtal.  Hon är juridisk rådgivare på Regionalna Izba Obrachunkowa (Regionala revisionsmyndigheten) i Gdansk.

Hon har erfarenhet inom rådgivning vid kontroll och övervakning över lokala myndighetens enheter, i synnerhet i området av dess finansförvaltning och offentliga upphandlingar.

Hon har avslutat forskarutbildning inom skatt och skatterätt på Universitetet i Gdansk och kurs inom budgetredovisning organiserad av Polska revisorsförbund.

Hon representerar kunder i förfaranden vid förvaltningsdomstolar, i synnerhet i mål anknutna till bruk av lokala lagstiftningen av lokala myndighetens enheter samt i förfaranden inom skatterätt.