Krzysztof Renke LL.M.

juridisk rådgivare
stöd för företag / byggregler / varvsindustri

Krzysztof Renke LL.M.

juridisk rådgivare
stöd för företag / byggregler / varvsindustri

Han har fått Master of Laws (LL.M.) titel inom internationell handelsrätt och avslutat forskarutbildning inom översättning.

Hans specialiseringsområde är juridiska tjänster för företagare och stöd vid bygg- och  varvsinvesteringar.

Han har en stor erfarenhet i daglig samarbete med företagskunder, i synnerhet de från utlandet, något som tillåter att noggrant välja och införa skräddarsydda rättsliga lösningar.  Han har även deltagit i genomförande av storbudgetinvesteringar och projekt.