Filip Grądzki, LL.M.

advokat
processrätt / avtalsrätt / stöd för företag

Filip Grądzki, LL.M.

advokat
processrätt / avtalsrätt / stöd för företag

Han har avslutat forskarutbildning inom metodik av rättsvetenskap och juridiska metoder, sammankopplad till doktorsavhandling seminarium i rättsvetenskap och har fått Master of Laws titel (LL.M.) inom internationell handelsrätt.

Han har tagit advokatexamen och har fått bästa resultat bland kandidat på Pomorska Izba Adwokacka (Pommerska advokatsamfundet) i Gdansk.

Han leder vår praktik av processrätt, representerar polska och utländska Kunder i et flertal domstols- och skiljedomsförfaranden. Han specialiserar sig även i frågor inom straffrätt, inklusive ekonomisk straffrätt och skattebrottsrätt.

Han är verksam även inom området av rådgivning för företag och vid handelsavtal och avtal som ingås i inhemsk och internationell privat och kommersiell försäljning.