Krzysztof Renke LL.M.

juridisk rådgivare

stöd för företag / byggregler / varvsindustri

Adam Soszyński

juridisk rådgivare

offentliga upphandlingar / byggregler och avtal

Filip Grądzki LL.M.

advokat

processrätt / avtalsrätt /
stöd för företag